కన్న కొడుకుని గొడ్డలితో నరికి చంపిన తండ్రి

కన్న కొడుకుని గొడ్డలితో నరికి చంపిన తండ్రి తరచు డబ్బులు ఇవ్వమని వేధిస్తున్నాడంటూ కొడుకు బొల్లెద్దు కిరణ్ ని కత్తితో నరికి చంపిన తండ్రి గాబ్రియేలు తన మొదటి భార్య సంతానమైన కిరణ్ తన మాట వినడం లేదంటూ ఆగ్రహం చెంది నిద్రపోతున్న సమయంలో మెడపై కత్తితో నరికి చంపిన గాబ్రియేలు

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article