హీరో తల్వార్ సుమన్ హీరోగా 101 చిత్రం ప్రారంభం

హీరో తల్వార్ సుమన్ గారు హీరోగా 101 చిత్రం ప్రారంభమైంది , పూజ చేసి సంగప్ప అనే టైటిల్తో కళ్యాణదుర్గంలో ఫైటింగ్ ఈ సన్నివేశాలు చిత్రీకరించడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణ్ దుర్గం లో షూటింగ్ ప్రారంభమైంది.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article