కృష్ణపట్నం చేరుకున్న ఐసీఎంఆర్

37

సోమవారం కృష్ణపట్నంలోని ఒక రహస్య ప్రాంతంలో అనందయ్య కరోనా మందు పై ఐసిఎంఅర్ అధికారులు అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఐసీఎంఆర్ అధికారుల ముందు ఆనందయ్య బృందం మందును తయారు చేస్తోంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here