జనవరి 11 పంచాంగం

JANUARY 11TH PANCHANGAM

శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , పుష్యమాసం, శిశిర రుతువు

జనవరి 11 వ తేదీ
సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 05.55 నిమిషాలకు
శుక్ర
వారం శుక్ల పంచమి రాత్రి 07.54 నిమిషాల వరకు
పూర్వభాద్రపద నక్షత్రం ఈరోజు మొత్తం ఉంది.
వర్జ్యం మధ్యాహన్నం 01:04 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 02:51 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 09:05 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:49 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 12:46 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 01:30 నిముషాల వరకు
శుభసమయం మధ్యాహన్నం 01.55 ని.షా నుండి సాయంత్రం 03.26 ని.షావరకు 

వరిఘ యోగం ఈరోజు మొత్తం ఉంది.

బాలవ కరణం రాత్రి 07.54 ని.షా వరకు, కౌలవ కరణం రోజుమొత్తం ఉంది. 
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article