జనవరి 24వ తేదీ పంచాంగం

January 24th Telugu Panchangam
శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం ,పుష్యమాసం  ,
సూర్యోదయం ఉదయం 06.53 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 18.03 నిమిషాలకు
శుక్రవారం కృష్ణ అమావాస్య  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 03.11 నిమిషాల వరకు
ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.46 నిమిషాల వరకు తదుపరి శ్రవణం నక్షత్రం.
వర్జ్యం ఉదయం 09:49 నిమిషాల నుండి ఉదయం 11:31 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 ఉదయం 09:07 నిమిషాల నుండి ఉదయం 09:52 నిముషాల వరకు
తదుపరి మధ్యాహన్నం 12:51 నిముషాలనుండి మధ్యాహన్నం 13:35 నిముషాల వరకు
శుభసమయం రాత్రి 19.59 ని.షా నుండి రాత్రి 21.41 ని.షావరకు 

వజ్ర యోగం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 02.25 ని.షా వరకు, తదుపరి సిద్ది యోగం

చతుష్పద కరణం మధ్యాహన్నం 14.41 ని.షా వరకు, నాగవ కరణం  రాత్రి / తెల్లవారుజామున 03:11 నిముషాల వరకు

దర్శఅమావాస్య,మౌనిఅమావాస్య,పుష్యఅమావాస్య  

January 24th Telugu Panchangam,Telugu Panchangam,Devotional,Tsnews Panchangam,Today Panchangam,2019 Telugu Panchangam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *