లాక్డౌన్లో మెట్రోరైలు సర్వీసులు

41

Metro rail in lockdown period
లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో మెట్రోరైలు మొదటి సర్వీస్ ఉ 7 గం. లకు మొదలవుతుంది. చివరి రైలు ఉ 8:45 గం. లకు ఉంటుంది. ఉ 9:45 గం. ల వరకు మెట్రోరైలు తన చివరి స్టేషన్ కు చేరుకుంటుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here