తేదీ 06-03-2019 పంచాంగం

Panchangam 06 -03-19 Daily Horoscope
శ్రీ విళంబి నామ సంవత్సరం , ఉత్తరాయణం , మాఘమాసం, శిశిర రుతువు 
సూర్యోదయం ఉదయం 06.35 నిమిషాలకు –సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 06.20 నిమిషాలకు
బుధవారం కృష్ణ అమావాస్య రాత్రి 21.34 నిమిషాల వరకు
శతభిష నక్షత్రం
 సాయంత్రం 18.14 నిమిషాల వరకు తదుపరి పూర్వభాద్రపద నక్షత్రం.
వర్జ్యం రాత్రి/ తెల్లవారుజామున 01:21 నిముషాలనుండి రాత్రి / తెల్లవారుజామున 03:07 నిముషాల వరకు
దుర్ముహూర్తం
 మధ్యాహన్నం 12:04 నిమిషాల నుండి మధ్యాహన్నం 12:51 నిముషాల వరకు
శుభసమయం ఉదయం 10.09 ని.షా నుండి ఉదయం 11.57 ని.షావరకు
సిద్ధ యోగం మధ్యాహన్నం 15.25 ని.షా వరకు, తదుపరి సాధ్య యోగం 
చతుష్పద కరణం ఉదయం 08.22 ని.షా వరకు, నాగవ కరణం రాత్రి 21:34 నిముషాల వరకు
మాఘఅమావాస్య 

   

డా. టి. శ్రీకాంత్ 

వాగ్దేవిజ్యోతిషాలయం
బి. టెక్(మెకానికల్), ఎం. ఎ (జ్యోతిషం),
ఎం. ఎ (వేదాంగజ్యోతిషం)మాస్టర్స్ ఇన్ వాస్తు , పి జి డిప్లొమా ఇన్ జ్యోతిర్వాస్తు,సంఖ్యాశాస్త్రం. పి హెచ్ డి (వేదాంగజ్యోతిషం)    ,(ఎమ్ ఎస్ సి (సైకాలజీ ))

9989647466

8985203559

For More Interesting News Tsnews

For More New 

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article