ఆర్టిసి డ్రైవర్ సూసైడ్

రాణిగంజ్ ఆర్టిసి డిపో 1 డ్రైవర్ తిరుపతి రెడ్డి సూసైడ్. అధికారుల వేధింపులు తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆర్టీసీ బస్సులో గాంధీ తరలించారు

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest article