నేను రాను సినిమాకు!

Posted on
#Empty Theartres# అన్ లాక్ నిబంధనల్లో భాగంగా సినిమా హాళ్లు తెరుచుకున్నాయి. థియేటర్ల యజమానులకు ఊరట కల్గించే విషయమే అయినా.. ప్రేక్షకులు మాత్రం ఇప్పుడే థియేటర్లకు వెళ్లాలనుకోవడం లేదు. ఇదే విషయమై... Read More