ఇదేం పరిహారం: వరద బాధితుల ఆగ్రహం

Flood Vicitms not get yet Government Fund వరద బాధితులకు అందిస్తున్న నష్టపరిహారం పక్కదారి పడుతోంది. కొన్ని చోట్ల అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి. మరికొన్ని నష్టపరిహారం ఊసే లేదు. ఇంకొన్ని చోట్ల... Read More