గోల్డ్ టైమ్ పిక్చర్స్ ఉండిపోరాదే

GOLD TIME PICTURES UNDEPORADHE MOVIE LAUNCH గోల్ట్ టైమ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై శ్రీమతి సత్యప్రమీల కర్లపూడి సమర్పణలో డా.లింగేశ్వర్ నిర్మాతగా నవీన్ నాయిని దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రం ఉండిపోరాదే.... Read More