ఐపీఎల్ వచ్చేస్తోంది..

Ipl 2020 కరోనా క్రికెట్ కు కూడా విరామం ఇచ్చింది. స్టేడియంలో క్రికెటర్ల సందడి లేక చాలా రోజులవుతంది. క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కూడా చేసేది లేక పాత మ్యాచ్ లను చూస్తూ,... Read More