మీస్ టీన్ గా తెలుగు అమ్మాయి

Posted on
#Miss teen Universe Title winner Telugu girl# తొలిసారి నిర్వహించిన ‘మిస్ టీన్ తెలుగు యూనివర్స్‌’ అందాల పోటీల్లో ఓ తెలుగు అమ్మాయి విజేతగా నిలిచారు. అమెరికాలో స్థిరపడిన 15... Read More