నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వండని గద్దర్ దరఖాస్తు

Gaddar applies for Govt job ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దర్ తనకు ఉద్యోగం కావాలంటూ తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కి దరఖాస్తు చేసుకోవడం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్ గా... Read More