నాని… నోరు అదుపులో పెట్టుకో

Swami Paripurnanada Hard commets on Mla Nani మంత్రి నాని చేసిన వ్యాఖ్యలు ముఖ్యమంత్రి జగన్‌కు వినిపిస్తున్నాయో? లేదో? తెలియదని, సీఎం స్పందించకపోతే ఆయనే మాట్లాడించారని అనుకోవాల్సి వస్తుందని స్వామి... Read More