ప్రజలు ఎవరిని అసహ్యించుకుంటున్నారా?

Telangana People Hates BJP Leaders? మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి కేంద్రప్రభుత్వం అంటే చక్రవర్తులు కారు .. రాష్ట్రాలు వారికి సామంతులు కారు. రూపాయి ఇచ్చింది లేదు ..రాళ్లు విసిరి... Read More