హమ్మయ్యా.. కింగ్ జాంగ్ ఉన్

Wow.. Kim Jong Un హమ్మయ్యా.. కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. గత కొంతకాలం నుంచి ఆయన ఉన్నాడా? మరణించాడా? అనే వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. ఈ పుకార్లు ఎంతగా వినిపించాయంటే, ఆయన... Read More